The link between KNOWLEDGE and HOPE is undeniable

COVID-19

Important info regards COVID-19, and how its affects your business - LET US ASSIST YOU TODAY!

Ek verwys graag na gister 3 Mei 2020 se toespraak van Mnr Williams, Hoof-Inspekteur van Health and Safety SA, rakende die veiligheids aspekte en vereistes wat in plek moet wees vir die her-opening van u besigheid.
Genoemde toespraak kan gesien word op (Youtube) News 24- (Sien Video)Silver Link Covid-19 video

Ek verstaan daar is tans baie verwarring in die land rekende die saak en dus wil ek graag die belangrikste deel onder u aandag bring:

  • Elke besigheid moet n “covid risk assessment” laat doen, deur ‘n gekwalifiseerde en geregistereerde Health and Safety Offisier,
  • Werksplek moet voorberei word en skoon gemaak word voor her-opening,
  • Genoemde risk assessment moet gevolg word met opgedateerde SOP`s en policies.
  • Alle personeel moet voorsien word van vereiste PPE
  • Elke personeellid moet ingelig wees en moet getoets word vir koors voor hulle in die werks perseel instap

Die regering het klaar begin met inspeksies op sekere besighede wat reeds oopgemaak het, en die besighede wat nie voldoen aan bogenoemde vereistes gaan toegemaak word en risiko van ‘n boete kan geloop word.

Ek vertrou begenoemde punte maak dinge meer duidelik.  Indien ek van enige hulp kan wees, en/of kan help met die nodige veiligheids toerusting (PPE) “sanitizers”, “disinfectancts”, surface sanitizer and room fogger” skakel my gerus by 082 708 2066 of Tilana Coetzee by 072 445 9763.

Silver Link Covid-19 video

NUUTSTE INLIGTING RAKENDE HER OPEN VAN BESIGHEDE

Scroll to Top